БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧДАД ТУСЛАХ ХӨТӨЛБӨР

ЗОРИЛГО

Дэлхийн өнцөг булан бүрт соёлын болон байгалийн өвийг сахин хамгаалж буй байгаль хамгаалагчдад мэргэжлийн тоног төхөөрөмж, мотоцикл хандивлах замаар байгаль орчноо хамгаалах үйлсэд хувь нэмэр оруулан, үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээх.

2014 оноос анх эхэлсэн ба одоогоор Монгол орны найман аймгийн арав гаруй тусгай хамгаалалттай газар, мөн Аргентин, Непал зэрэг улсуудын байгаль хамгаалагчдад нийт 118 мотоциклыг гардуулсан байна. Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан бид жил бүр Монгол орны үзэсгэлэнт байгаль, түүх, соёлын үнэт дурсгалыг хамгаалах, үр хойчид өвлүүлэн үлдээх эрхэм зорилгын төлөө ажилладаг байгаль хамгаалагч нарыг чанартай унаагаар дэмжихийг чухалчлан ажилладаг.

Түүхэн товчоо:
Тус хөтөлбөр нь 2014 оноос хэрэгжиж буй бөгөөд дараах газруудад мотоцикл хандивласан.

2021 он – Дарьганга, Нөмрөг, Говийн бүсээс Говийн Б хэсгийн дархан цаазат газрууд.

2019 он – Ховд аймгийн Хар ус нуур Байгалийн цогцолборт газар, Мөнххайрхан уул Байгалийн цогцолборт газар.

2018 он – Баян-Өлгий аймаг Монгол Алтайн нуруу Байгалийн цогцолборт газар.
2017 он – Завхан аймгийн Отгонтэнгэрийн Дархан цаазат газар.
2015 он – Хөвсгөл аймгийн Улаан тайга Байгалийн цогцолборт газар.
2014 он – Хөвсгөл аймгийн Хөвсгөл нуурын Байгалийн цогцолборт газар.

2021 он – Бутан улсын Үндэсний Парк.

2019 он – Непал улсын Үндэсний Парк.

2018 он – Аргентин улсын Үндэсний Парк.
  • Бутан улсын Үндэсний Парк

  • Дарьганга, Нөмрөг, Говийн бүсээс Говийн Б хэсгийн дархан цаазат газрууд

  • Непал улсын Үндэсний Парк

  • Ховд аймгийн Хар ус нуур Байгалийн цогцолборт газар, Мөнххайрхан уул Байгалийн цогцолборт газар

  • Аргентин улсын Үндэсний Парк

  • Баян-Өлгий аймаг Монгол Алтайн нуруу Байгалийн цогцолборт газар

  • Завхан аймгийн Отгонтэнгэрийн Дархан цаазат газар

  • Хөвсгөл аймгийн Улаан тайга Байгалийн цогцолборт газар

  • Хөвсгөл аймгийн Хөвсгөл нуурын Байгалийн цогцолборт газар

150+

Мотоцикл
хандивласан

100+

Олон улсын мотоцикл сонирхогчид оролцсон

13+

Монгол ба олон улсын тусгай хамгаалалттай газарт хүрсэн

12+

Спонсор болон хамтрагч байгууллагууд