ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ

ЗОРИЛГО

Монгол Улсын Тусгай хамгаалалттай газруудын
менежментийг сайжруулах, олон улсын сайн
туршлагыг нэвтрүүлэх.

Анх 2012 онд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрыг хамгаалах, менежментийг нь сайжруулах зорилгоор “Lake Hovsgol Conservancy” хөтөлбөрийг эхлүүлсэнээр Монгол орны тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг сайжруулах, менежментийн төлөвлөгөөг олон улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулах, байгаль хамгаалагчдын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, чадавхижуулах, орон нутгийн иргэдийг аялал жуулчлалын чиглэлээр орлогоо нэмэгдүүлэхэд туслах талаар сургалтуудыг зохион явуулж ирсэн. 2021 оноос үйл ажиллагаа, цар хүрээгээ өргөжүүлж “National Park Academy” нэрийн дор Монгол улсын нийт тусгай хамгаалалттай газруудад хүрч ажиллахыг зорьж байна.

Байршил:

 • 2012 онд Хөвсгөл нуурын БЦГ-ын 25 жилийн менежментийн төлөвлөгөө
 • 2013 онд “Би хайрлаж чадна” аян
 • 2014 онд АНУ-ын тусгай хамгаалалттай газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан сургалт
 • 2014 онд Хөвсгөл нуурын морин аяллын маршрут
 • 2015 онд АНУ-ын Yosemite парктай эгч дүү парк болсон
 • 2015 онд Хөвсгөл нуурын БЦГ-ын нэвтрэх цэгийн хаяглалт
 • 2016 онд Улаан тайга БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөө
 • 2016 онд соёлын өв, байгалийн өвийг тайлбарлах сургалт
 • 2017 онд байгаль хамгаалагч болон ТХГ-ын захиргаадын чадваржуулах сургалт
 • 2018 онд АНУ-ын Тусгай хамгаалалттай газруудтай танилцах аялал.

2017 онд Отгонтэнгэрийн ДЦГ АНУ-ын Денали парктай эгч дүү парк болсон.
2019 онд Өмнөговь аймагт “Гэр” техникийн туслалцаа үзүүлэх төсөл.
2021 онд Дорнод аймгийн ТХГ-т соёлын өв, байгалийн өвийг тайлбарлах сургалт.
2021 онд Сүхбаатар аймгийн ТХГ-т соёлын өв, байгалийн өвийг тайлбарлах сургалт.
 • Сүхбаатар, Дорнод аймгийн ТХГ-т соёлын өв, байгалийн өвийг тайлбарлах сургалт

 • Өмнөговь аймагт “Гэр” техникийн туслалцаа үзүүлэх төсөл

 • Соёлын өв, байгалийн өвийг тайлбарлах сургалт

 • Улаан тайга БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөө

 • Хөвсгөл нуурын БЦГ-ын нэвтрэх цэгийн хаяглалт

 • АНУ-ын Yosemite парктай эгч дүү парк болсон

 • Хөвсгөл нуурын морин аяллын маршрут

 • АНУ-ын тусгай хамгаалалттай газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан сургалт

 • Би хайрлаж чадна” аян

 • Хөвсгөл нуурын БЦГ-ын 25 жилийн менежментийн төлөвлөгөө.

11

жилийн
туршлага

30

гаруй ОУ-ыг мэргэжилтнүүдтэй хамтардаг

107

Монгол Улсын бүх ТХГ-т хүрч ажиллах зорилготой

2

АНУ-ын үндэсний парктай хамтарч ажилладаг

Тусгай Хамгаалалттай Газрууд

Монгол орны хэмжээнд 32,7 сая га талбай бүхий 124 тусгай хамгаалалттай газар байгаа нь манай орны нийт газар нутгийн 20,94 хувийг эзэлдэг. 2011 онд дэргэдээ “Lake Hovsgol Conservancy” буюу “Хөвсгөл Нуур Хамгаалал”-ыг байгуулан Хөвсгөл аймгийн УТХГ, Улаан Тайгын УТХГ, Отгонтэнгэрийн УТХГ, Алтайн нурууны УТХГ, Ховд аймгийн Хар ус нуурын УТХГ, Мөнххайрханы Байгалийн Цогцолборт Газрын Хамгаалалтын Захиргаадтай хамтран ажиллаж байна.

Эгч дүүс паркийн харилцаа

Манай баг хамт олон АНУ болон Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газруудын бие биедээ туршлага арга барил, харилцан мэдээлэл солилцох зорилго бүхий “Эгч дүүгийн харилцаа”-г өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд голлох үүрэгтэй оролцсон. Эгч дүүс парк байгуулахын гол зорилго нь олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих, хоёр талын харилцан ашиг сонирхол, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх, ажилтан, албан хаагчдын мэргэжлийн туршлагаа солилцох, ажлын туршлагыг баяжуулах, нутгийн иргэд, нөхөрлөл, түнш байгууллагуудтай хамтран бүсийн болон орон нутгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулахад чиглэгдэгдсэн.

Бэрхшээл ба Сорилт

Дэлхийн өнцөг булан бүрт улс орнуудын байгалийн болон соёлын нэн чухал нөөц баялагт байнгын аюул учирч байдаг. Зэрлэг ан амьтан, ховор ургамлыг хууль бусаар агнах, түүх, хууль бус олборлолт, мансууруулах бодисын худалдаа газар авч, эртний түүх соёлын үнэт эдлэлүүд хулгайн замаар сүйтгэгдэн гэмтэж байна.

Нэвтрэх цэгийн тэмдэг тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар

Хөвсгөлийн УТХГ болон АНУ-ын Йосэмити Үндэсний Парктай байгуулсан “Эгч дүүс парк”-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын нэвтрэх цэг, мэдээллийн төв, замын тэмдэг тэмдэглэгээг Йосэмити Үндэсний Паркийн тэмдэг тэмдэглэгээний үйлдвэрт үйлдвэрлэж суурилуулсан.