ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Өсвөрийн Байгаль Хамгаалагч Хөтөлбөр

Өсвөр үеийнхэнд төрсөн нутаг орныхоо талаар илүү ихийг таньж мэдэх, суралцах, байгаль орчны олон талт мэдлэгийг олгох, бахархах, хайрлах, хамгаалах

Тусгай Хамгаалалттай Газрын Менежмент

Монгол орны хэмжээнд 32,7 сая га талбай бүхий 124 тусгай хамгаалалттай газар байгаа нь манай орны нийт газар нутгийн 20,94 хувийг эзэлдэг. 2011 онд

Байгаль Хамгаалагчдад Туслах хөтөлбөр

Rally for Rangers is one of our project. Park Rangers around the world, most of them with a bare minimum of support and equipment, are working tirelessly

Залуучуудын Тогтвортой Хөгжлийн Корпус

Энэхүү хөтөлбөр нь 15-22 насны залууст чиглэсэн ба залууст байгаль хамгаалал, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох, манлайлал, хувь хүний