ЗОРИЛГО

1990-ээд оны үеийн социализмийн тогтолцоо нуран унаснаар Монгол улсын ДНБ-ний 30 хувь нь нэг өдрийн дотор устаж үгүй болов. Эдийн засгийн хувьд сүйрэлд өртсөн Монгол улс үзэсгэлэнт газар нутгийнхаа тэн хагасаас илүү хувийг ашигт малтмалын том ордыг олборлох, тогтмол өсөлттэй малын гаралтай бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар гадаадын бизнес эрхлэгчдэд таатай боломжийг олгосон. Иймд өмнө нь гарч байгаагүй өөрчлөлтүүд, тогтвортой бус хөгжил, хариуцлагагүй шийдвэр гаргах үйлдлээс хамааран Монгол орны байгалийн нөөц, олон мянган жилийн нүүдэлчин амьдралын хэв маягт заналхийлж буй байгаль орчны бэрхшээлүүдтэй тулгарч байна. Байгаль орчноо хамгаалах, хүндлэн дээдлэх нь эзэн Чингис хаанаас уламжилж ирсэн Монголын түүхэн дэх соёлын үнэт уламжлал тул Монголчууд эдгээр өөрчлөлтүүдэд ихээхэн санаа зовниж байгаа юм. Гэвч ирээдүйн тогтвортой байдлыг хангаж буй хамгийн үнэ цэнэтэй байгалийн болон соёлын өвийг хадгалах замаар эдийн засгийн өсөлтийг хэрхэн тэнцвэржүүлэх вэ?

FAST
FACTS

04

Years in
Business

2468

Projects
produced

233k

Facilities
square ft.

CA,MA

Our
Locations

200

JBC
Employees