БИДНИЙ ТУХАЙ

Монгол Экологи Төв нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын менежментэд олон улсын шилдэг арга туршлагаас нэвтрүүлэх, байгаль хамгаалагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, өсвөр үеийнхэнд байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг олгож байгальд ээлтэй залуу манлайлагчид бэлтгэх зорилготой 2010 онд байгуулагдсан нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага юм. 2011 оноос “Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент”, 2013 оноос “Өсвөрийн байгаль хамгаалагч”, 2014 оноос “Rally for Rangers”, 2019 оноос “Залуучуудын тогтвортой хөгжлийн корпус” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Удирдах Зөвлөл

Ажлын алба

Зөвлөхүүд

Хамтрагчид