Богино баримтат кино ЦААШ ҮЗЭХ Далай Ээжийн Хүүхдүүд Богино баримтат кино Байгаль Хамгаалагчдад Туслах хөтөлбөр
ЦААШ ҮЗЭХ
Богино баримтат кино Эгч Дүүс Паркийн Түүх цааш ҮЗЭХ

Өсвөрийн Байгаль Хамгаалагч хөтөлбөр

Тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийн сургуулийн сурагчдад чиглэсэн энэ хөтөлбөр нь 2013 оноос Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүс Хатгал тосгон, Ханх сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудын 4-8 дугаар ангийн сурагчдыг хамран хэрэгжиж байна. Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан сурагчдад төрсөн нутаг орныхоо байгаль, түүх, соёлын өвийг судлах, үнэ цэнэ, ач холбогдлыг танин мэдэх, байгаль хамгаалах уламжлалт арга ухаанд суралцсанаар ирээдүйн манлайлагчид болон төлөвших боломжийг олгодог.

Тусгай Хамгаалалттай Газрын Менежмент хөтөлбөр

“Хөвсгөл Нуур Хамгаалал” нь байгалийн цогцолборт газрын төлөвлөлт, менежмент, судалгаа шинжилгээ ба боловсрол, тогтвортой хөгжил зэрэгт голчлон анхаарч хууль ёсны, төлөвлөгөөтэй тогтвортойгоор аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, өмнөх алдаа эндэгдлийг засч сайжруулах, байгалийн цогцолборт газрын менежментийн шийдлүүдийг шинжлэх ухаанд үндэслэж баталгаажуулахаар ажилладаг. Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн чадавхийг сайжруулах арга замыг тодорхойлсноор Монгол орны бусад ижил төстэй тусгай хамгаалалттай газруудад хэрэгжүүлж болохуйц загвар, гарын авлага болох юм.

Байгаль Хамгаалагчдад Туслах хөтөлбөр

Монгол орны байгаль түүх, соёлын үнэт өвийг хадгалсан улсын тусгай хамгаалалттай газруудад үүрэг гүйцэтгэдэг байгаль хамгаалагч нарт туслахаар 2014 онд анх “Хөх давалгаа” аянаар эхэлсэн бол өнөөдөр Монгол орны төдийгүй дэлхийн бусад орнуудад хүрсэн олон улсын хөтөлбөр болтлоо өргөжин тэллээ.

Залуучуудын Тогтвортой Хөгжлийн Корпус хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь 15-22 насны залууст чиглэсэн ба залууст байгаль хамгаалал, тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох, манлайлал, хувь хүний хөгжлийн ур чадварыг эзэмшүүлэх, түүнчлэн Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах идэвхтэй, санаачлагатай иргэнийг бэлдэх зорилготой. Тус хөтөлбөр нь манай өсвөрийн байгаль хамгаалагч хөтөлбөр дээр суурилсан ахисан түвшний хөтөлбөр юм.

Монгол орны Тусгай Хамгаалалттай Газрын апп Монгол орны Тусгай Хамгаалалттай Газрын апп Монгол орны Тусгай Хамгаалалттай Газрын апп Монгол орны Тусгай Хамгаалалттай Газрын апп