YSC ХӨТӨЛБӨРИЙГ МАШ ТОМ БОЛОМЖ ГЭЖ ХАРДАГ

Ховд аймгийн Манхан сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид болох Д.Тамир, Б.Батмэнд

БИД 100 ГАРУЙ БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙГ НАЙДВАРТАЙ, ЧАНАРТАЙ УНААГААР ХАНГАСАН

Эх орныхоо уул ус, амьд бодгаль бүхний

БИД ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАНА, ХАМГААЛНА, ҮЛДЭЭНЭ

Эх болсон байгаль дэлхийгээ хайрлан